Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů určuje pravidla shromažďování, zpracovávání a využívání osobních dat získávaných prostřednictvím portálu tiskarskyvelkoobchod.cz.
Majitelem portálu a správcem dat je firma MarketingVipServis s.r.o. se sídlem Dušní 8/11 Praha 1, 110 00.


Jaká data shromažďujeme?

Během procesu zakládání účtu na portálu tiskarskyvelkoobchod.cz se Vás zeptáme především na e-mailovou adresu a heslo, které budete používat při přihlašování. Posléze – při zadávání objednávek budete požádáni o poskytnutí údajů nezbytných k vyhotovení Vašich objednávek, tzn. jména, příjmení, adresy doručení, telefonního čísla, fakturačních údajů.

 

 

Jak využijeme Vaše data?

Data, která nám poskytnete, použijeme pouze pro účely plnění smlouvy prodeje. Nezpřístupňujeme je třetím osobám pro marketingové nebo reklamní účely. Data, která jste nám poskytli, předáváme pouze kurýrním firmám, aby mohly zásilku doručit na Vámi vybranou adresu. Data shromažďována automaticky mohou být využity k personalizaci obsahu našich stránek a k analýze chování uživatelů. Data shromažďována během korespondence mezi uživatelem a portálem tiskarskyvelkoobchod.cz využíváme pouze za účelem poskytnutí odpovědi na Vaše dotazy. V případě nejasných nebo důležitých záležitostí týkajících se Vaší objednávky, Vás můžeme kontaktovat i telefonicky. Obchodní informace budou předávány elektronickou cestou (e-mail) pouze v případě, že jste vyjádřili souhlas k tomu, že je v takové formě chcete dostávat. Kdykoliv můžete tuto možnost zrušit na podstránce „Můj účet”, kliknutím na záložku „Údaje účtu”.

 

Data shromažďována automaticky

Během každé návštěvy našeho portálu jsou automaticky shromažďována data týkající se Vaší návštěvy, jako je: IP adresa, název domény, typ operačního systému atp. Automaticky shromažďujeme také data obsažená v textových souborech cookies, které identifikují Vaši prohlížečku v době, kdy navštěvujete naše stránky. Neobsahují žádná osobní data, ale umožňují nám personalizaci stránek a nabídek. Kdykoliv můžete zablokovat instalování souborů cookies nebo odstranit dřívější soubory tohoto typu s využitím vhodných variant Vaší internetové prohlížečky.

 

Zabezpečení dat

Naším klientům zaručujeme plné zabezpečení dat během využívání našich služeb, se zvláštním zřetelem na práva ochrany soukromí. Za tímto účelem shromažďujeme pouze nezbytné minimum informací potřebných k vyhotovení objednávek. Zasílání informací týkajících se Vašich osobních údajů, které uvádíte na našich stránkách probíhá mezi naším serverem a Vaším počítačem s použitím protokolu SSL (Secure Socjet Layer). Správci našeho systému pravidelně ověřují a vylepšují námi využívaná zabezpečení. Všechny operace spojené s prováděním elektronických plateb, v případě výběru takové varianty, budou prováděny prostřednictvím bezpečného šifrovaného spojení v souladu s ochranou osobních údajů servisu PayU. Námi přijatá opatření se však mohou ukázat jako nepostačující, pokud sami nezachováte bezpečnostní pravidla. Především musíte zachovat v tajnosti uživatelské jméno/login a heslo k portálu a nezpřístupňovat je třetím osobám. Abyste zamezili přístupu z Vašeho účtu neoprávněným třetím osobám, prosíme, abyste se po ukončení návštěvy na portálu odhlásili.

 

Práva, které mají uživatelé našeho portálu

Jako náš klient máte možnost náhledu a editování svých dat po tom, co se přihlásíte ke svému účtu. V případě, že se vyskytnou problémy s přihlášením, prosíme o kontakt na adresu: info@tiskarskyvelkoobchod.cz Máte rovněž právo na zažádání o informace zahrnující uchovávání svých dat a také právo k požadování změny, zablokování nebo odstranění dat a také právo na opravu chyb nebo doplnění a aktualizaci svých dat.

Osobní data, která uživatelé sami poskytli zasláním komentářů a názorů na zboží jsou dostupná pro všechny, kteří používají portál tiskarskyvelkoobchod.cz a nepodléhají ochraně.

 

Jiné internetové stránky

V rámci portálu tiskarskyvelkoobchod.cz se mohou dočasně objevit odkazy na jiné stránky. Tyto stránky fungují nezávisle na portálu a nemáme nad nimi dozor. Mohou se řídit svou vlastní ochranou osobních údajů, se kterou se doporučujeme seznámit. Neneseme zodpovědnost za pravidla zacházení s osobními údaji v rámci těchto stránek.